Dhuro

Ne jemi pranë jush çdo minutë, çdo ditë! Qëndroni me ne për një Shqipëri më të mirë! Bëni një donacion, që idetë dhe politikat tona të përmirësojnë jetën e sa më shumë shqiptarëve!

Banka Credins

LEK         Nr llog 288405
IBAN AL 05 2121 1016 0000 0000 0028 8405

USD       Nr llog 288407
IBAN AL 05 2121 1016 0000 0000 0028 8407

EURO    Nr llog  456908
IBAN AL 15 2121 1016 0000 0000 0045 6908

Ju faleminderit!