Armando Prenga

  • Pozicioni aktual:

    Institucioni:

  • CONTACT

    Email: deputat8@ps.al

    Qyteti: Lezhë, Lezhë Rrethi

Armando Prenga, i lindur në Laç më 26 qershor 1974 është zgjedhur deputet për Qarkun e Lezhës në zgjedhjet e përgjithshme të vitit 2009. Ai është diplomuar për drejtësi dhe ka ushtruar profesionin e juristit në një aktivitet privat. Armando Prenga  është anëta i Komisionit për Sigurinë Kombëtare.

Armando Prengën mund ta kontaktoni në:

Numri i telefonit:

Email: armandoprenga@hotmail.com

Për momentin nuk ka lajme për Armando Prenga.

Për momentin nuk ka blogje për Armando Prenga.

Nuk u gjetën video.

Nuk u gjetën imazhe

Ju lutem shkruani emrin

Ju lutem plotësoni mbiemrin

Ju lutem plotësoni emailin

Please enter your city

Ju lutem shkruani mesazhin